X

نذورات

برای پرداخت نذورات نقدی خود توسط کارت های شتاب از فر زیر میتوانید استفاده نمائید . جهت پرداخت شما احتیاج به شماره کارت 16 رقمی (درج شده روی کارت) رمز دوم (دریافت از بانک و یا خودپرداز) و تاریخ انقضای (درج شده روی کارت) دارید . در صورت داشته شرایط بالا به راحتی میتوانید از کلیه کارت های عضو شتاب نذورات خود را پرداخت کنید . 

 
مبلغ مورد نظر: تومان
نام پرداخت کننده :
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :