صوت :: شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ۱۳۹۲
  • دریافت فایل :: | روضه و زیارت عاشورا
  • دریافت فایل :: | این دم آخری منتظرم که مادرم بیاد بالا سرم (شور)
  • دریافت فایل :: | آخر ماه صفره نوحه خونم فرشته هان (سنگین)
  • دریافت فایل :: | داغی اگر نبود گریان نمی شدیم (واحد)
  • دریافت فایل :: | یا رب به اشک چشم علی خون فاطمه (واحد)
  • دریافت فایل :: | وای وای حسن حسن (نوا)
  • دریافت فایل :: | کاش بودی کربوبلا تو بین الحرمین حر داشتی حست (شور)
  • دریافت فایل :: | یا حسین و یاحسین (دم پایانی)