صوت :: جلسه شب دوم فاطمیه ۱۳۹۵
 • دریافت فایل :: | روضه حضرت زهرا سلام الله علیها - حاج حجت الله کیانی
 • دریافت فایل :: | چقر آشوبه دلم خدا بزرگه - تک - کربلائی مصطفی کریمیان و حاج حجت الله کیانی (همخوانی)
 • دریافت فایل :: | همه تنهام بزارن خدا را دارم میرم از اینجا نگید کجا را دارم - شور - کربلائی مصطفی کریمیان
 • دریافت فایل :: | سیل مصیبت چون شرر بر جان غم زد - سنگین - حاج حجت الله کیانی
 • دریافت فایل :: | دوباره ماندن زهرا بعید تر شده بود که درد پهلوی مادر شدید تر شده بود - سنگین - حاج حجت الله کیانی
 • دریافت فایل :: | بر ولی الله از حجران شکایت میکنیم ناله از درد فراقش بینهایت میکنیم - واحد - حاج حجت الله کیانی
 • دریافت فایل :: | فاطمه بنت نبی چه دختری چه مادری - واحد - حاج حجت الله کیانی
 • دریافت فایل :: | زائرتم با یه سلام با یه سلام ساده توی چشام بارون اشک وقتی به راه افتاده - واحد - کربلائی مصطفی کریمیان
 • دریافت فایل :: | ذکر الا دوام شاه السلام من غلاممو همه اجدادم غلام - تک - کربلائی مصطفی کریمیان
 • دریافت فایل :: | بارونیه چشام یه خواهشی دارم آقام توی بهشت بزار پیش خودت یه جا برام - تک - حاج حجت الله کیانی
 • دریافت فایل :: | ما بسیجی ها پیرو خط دین و قرآنیم تا ابد پای عهد دلهامان با شهیدانیم - ارتشی - حاج حجت الله کیانی
 • دریافت فایل :: | مبادا آن که ذلیل آن ستم گران بشویم - شعر - حاج حجت الله کیانی
 • ویدئو :: جلسه شب دوم فاطمیه ۱۳۹۵
 • دریافت فایل :: | ذکر علی دوام شاه السلام - شور - کربلائی مصطفی کریمیان
 • دریافت فایل :: | زائرتم با یه سلام - واحد - کربلائی مصطفی کریمیان
 • دریافت فایل :: | بر ولی الله از حجران شکایت میکنیم - واحد - حاج حجت الله کیانی
 • دریافت فایل :: | دوباره ماندن زهرا بعید تر شده بود - واحد - حاج حجت الله کیانی
 • دریافت فایل :: | سیل مصیبت چون شرر بر جان غم زد - سنگین - حاج حجت الله کیانی
 • دریافت فایل :: | همه تنهام بزارن خدا را دارم - شور - کربلائی مصطفی کریمیان
 • دریافت فایل :: | چقدر آشوبه دلم خدا بزرگه - تک - کربلائی مصطفی کریمیان
 • تصاویر :: جلسه شب دوم فاطمیه ۱۳۹۵