صوت :: جلسه هفتگی ۳ اردیبهشت ماه ۹۷
 • دریافت فایل :: | سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین طهماسبی
 • دریافت فایل :: | گر چه از عشق فقط لاف زدن را بلدیم - کربلائی وحید رحمتی - شعر خوانی
 • دریافت فایل :: | از ازل مهر تو در سینه درخشید - کربلائی وحید رحمتی - شعر خوانی
 • دریافت فایل :: | علی علی بنویسید به روی کفنم - کربلائی میلاد اکبری - شعر خوانی
 • دریافت فایل :: | ای سراب از قدمت آینه پنهان کرده - کربلائی علی رئیسی - شعر نوا
 • دریافت فایل :: | علوی میمیرم مرتضوی میمیرم - کربلائی وحید رحمتی - سرود
 • دریافت فایل :: | ای عشق شور انگیز ای شور آتش خیر - کربلائی وحید رحمتی - شور
 • دریافت فایل :: | میخونم هر دم به کل عالم - کربلائی وحید رحمتی - شور
 • دریافت فایل :: | جبرئیل امشب برای پیمبر خبر آورده - - کربلائی وحید رحمتی - سرود
 • دریافت فایل :: | شب شب شوره و شینه همه عالم زیر دینه - کربلائی مصطفی کریمیان - مدح
 • دریافت فایل :: | شب شبه ارباب و نوکر - کربلائی مصطفی کریمیان - شور
 • دریافت فایل :: | مرغ دل پر میزنه سوی حریم کبریا - کربلائی مصطفی کریمیان - شور
 • دریافت فایل :: | گرچه پر از دردم علی دور تو میگردم - کربلائی مصطفی کریمیان - شور
 • دریافت فایل :: | حیدریم تا ابد با علی تضمینم - کربلائی میلاد اکبری - شور