صوت :: ویژه برنامه میلاد امام حسن مجتبی (ع) ۱۳۹۷
  • دریافت فایل :: | سخنرانی حجت الاسلام شیرزاد
  • دریافت فایل :: | چشم وا کرده شدم دست به دامان حسن | مدح | کربلائی عباس رفیعی
  • دریافت فایل :: | به چشم خیس به مژگان تر کشید تور را | شعر خوانی | کربلائی شیخ مرتضی پناهی
  • دریافت فایل :: | از هر چه بگذریم سخن دوست خوش تر است | سرود | کربلائی مصطفی کریمیان
  • دریافت فایل :: | قلبم با ذکر حسن جان میزنه | سرود | کربلائی مصطفی کریمیان
  • دریافت فایل :: | نیمه ی ماه رمضون شور و شعف بپا شده | سرود | کربلائی عباس رفیعی
  • دریافت فایل :: | نیمه ی ماه خدا ماه اومد | سرود | کربلائی عباس رفیعی
  • دریافت فایل :: | من قطره ام و دریا تو من بنده ام و مولا تو | سرود | کربلائی عباس رفیعی
  • دریافت فایل :: | مست دلم که دلدار اومده رایحه ی خوش یار اومده | سرود | کربلائی عباس رفیعی
  • تصاویر :: ویژه برنامه میلاد امام حسن مجتبی (ع) ۱۳۹۷