صوت :: ویژه برنامه عید غدیر ۱۳۹۷
  • دریافت فایل :: | از تو جواب می شنوم سلام را | مدح | حاج علی کبیری
  • دریافت فایل :: | یا حیدر دین و ایمان من | سرود | حاج علی کبیری
  • دریافت فایل :: | ساقی ز ساقی کوثر نیامده | مدح | شعر | حاج علی کبیری
  • دریافت فایل :: | بخون تو ناد علی رو تو شب مستی | سرود | حاج علی کبیری
  • دریافت فایل :: | نمانده روی چهارچوب قلعه در | شعر خوانی | دکتر محمد عظیمی
  • دریافت فایل :: | آمد درخت تا که قلم باشد و کتاب ... | شعر خوانی | دکتر محمد عظیمی
  • دریافت فایل :: | علیُ العلی مولانا علی | سرود | کربلائی علی ذات علی
  • دریافت فایل :: | نجف و حال و هوای زائرا دم سحر | مناجات | حاج علی کبیری
  • تصاویر :: ویژه برنامه عید غدیر ۱۳۹۷